Scroll to top
en hr

Zašto unificirati tehnologiju backoffice procesa u bankama?

Jednostavnijom IT okolinom do efikasnijeg poslovanja uz manje troškove

Dobar dio bankarskog sektora već je prošao kroz nekoliko dionica puta digitalizacije backoffice procesa. Kako je vrijeme prolazilo i kako se tehnologija razvijala tako se sustav širio pa možemo reći da je veliki dio procesa prebačen u digitalnu sferu. No možemo li reći da sada svi ti dijelovi sustava međusobno besprijekorno komuniciraju, da se širenjem nije izgubilo na agilnosti te da IT odjel nema pune ruke posla? Nadamo se da je tako, ali ako nije, rješenje postoji.

Koga briga za IT odjel dok sve radi. A što kada ne radi?

IT odjel je zadužen za ispravno i pravovremeno funkcioniranje svih postojećih informatičkih sustava u organizaciji te implementaciju novih, kako bi internim i eksternim korisnicima bilo omogućeno nesmetano poslovanje i efikasno obavljanje poslovnih aktivnosti.

Svi znamo da ako IT funkcionira savršeno, nitko u organizaciji onda niti ne zna što IT radi. Korisnici vide samo uvođenje novih funkcionalnosti, ali bez razmišljanja o tome što se sve događa u pozadini. No, isto tako znamo da ako nešto ne funkcionira kako treba, itekako će to svi korisnici vrlo brzo primijetiti.

Uz to, ne trebamo zaboraviti da ukoliko su rješenja koja čine IT okolinu kompleksna, raznolika, eksternalizirana i segmentirana, to uzrokuje veliki utrošak financijskih, infrastrukturnih i ljudskih resursa za održavanje, podršku i nadogradnju.

Time sustav postaje trom, velik i skup čime direktno utječe na ono za što je IT odjel inicijalno odgovoran – nesmetano poslovanje i efikasno obavljanje poslovnih aktivnosti. Postavljanje sustava na način da bude što je moguće jednostavniji, sa što manjim brojem tehnologija i rješenja koja podržavaju sve potrebne poslovne aktivnosti, ključan je izazov u vođenju IT-a svake organizacije.

Više sustava - više znanja i resursa

Kada je IT sustav robustan i kompleksan, zaposlenici moraju uložiti izniman trud da bi ga održavali i nadograđivali novim funkcionalnostima. Korisnici i sami zaposlenici IT-a su frustrirani, jer je za neke jednostavne aktivnosti potrebno puno vremena da se realiziraju.

Za kompleksniji sustav potreban je puno veći broj ljudi koji na njemu rade i ako su u pitanju različite tehnologije, zaposlenici trebaju posjedovati veći broj specifičnih znanja, do kojih nije lako doći na trenutnom tržištu rada.

Također, u slučaju kompleksnijih rješenja, kada se pojavi potreba za nadogradnjom ili rješavanjem problema, potrebno je uključiti puno širi broj ljudi (često i vanjskih dobavljača) koji će raditi na takvim aktivnostima. Tako se produžuje proces rješavanja problema, što nikako nije dobro za samu organizaciju i održavanje kontinuiteta poslovanja.

Pojednostavite arhitekturu i smanjite rizike

U slučaju rješenja s jednostavnijom arhitekturom, svi ovi problemi su izbjegnuti. Vrijeme reakcije je puno kraće, organizacija je fleksibilnija, efikasnija i spremnija odgovoriti na zahtjeve korisnika, uz puno niže troškove.

Iako je to potpuno prirodno, nažalost, u većini organizacija IT arhitektura organski raste, što rezultira dupliciranim sustavima, nedosljednim podacima i kompleksnom integracijom. Poslovna strana isporučuje svoje zahtjeve prema IT-u, a IT gleda kako te zahtjeve uklopiti u što manji broj sustava, na što jednostavniji i efikasniji način. Jer svako diranje u tako kompleksnu okolinu može stvoriti neke nove izazove s direktnim utjecajem na poslovanje.

Osigurajte kontinuitet poslovanja te zadovoljne zaposlenike i korisnike

Kada imamo implementiran jedan sustav za podršku jednog skupa poslovnih procesa – kao što su to backoffice procesi u banci, generalno je situacija jednostavnija za upravljanje svim sudionicima: zaposlenicima IT-a, službenicima i korisnicima banke.

U slučaju problema ili nadogradnje, dovoljan je jedan čovjek odgovoran za taj sustav koji može odmah ponuditi odgovore i predložiti potrebna rješenja. Zamislimo da su ti isti procesi podržani od strane 3 ili 4 sustava. Samo da dođemo do toga tko uopće što treba napraviti i okupiti sve strane, treba nam više vremena i resursa, nego dok dođemo do konačnog rješenja u slučaju jedinstvene platforme. Time organizacija postaje neefikasna i u potpunoj suprotnosti s onim što joj IT treba osigurati, ponavljam i treći put: nesmetano poslovanje i efikasno obavljanje poslovnih aktivnosti.

Unifikacija i optimizacija poslovanja u praksi

Kako bi se smanjilo kolanje papira, ubrzalo procese i reducirali troškovi prvi korak je svakako digitalizacija, a drugi unifikacija tehnologije i funkcionalnosti. No kako izgleda taj put od teorije do digitalne prakse, kako ta priča funkcionira u svakodnevnom radu, što je sve potrebno da bi sustav funkcionirao, IT odjel imao što manje posla, a ostali zaposlenici i korisnici bili zadovoljni, saznajte u whitepaperu „Digitalizirajte, optimizirajte i automatizirajte uredsko poslovanje“.

Digitalizirajte, optimizirajte i automatizirajte uredsko poslovanje

Put do učinkovitog upravljanja dokumentima u front i backoffice procesima

Daniel Mamić

Daniel Mamić

ECM KONZULTANT

Related posts