Scroll to top
en hr

Učinkovito upravljanje građevinskim projektima

Komercijalni, rezidencijalni ili infrastrukturni, projekti konstrukcije ili rekonstrukcije. Koji god bili, projekti izgradnje ili održavanja i upravljanja predstavljaju kompleksne procese s mnoštvom uključenih sudionika iz različitih disciplina. Bilo da se radi o izgradnji ili poboljšanju postojeće infrastrukture ili izgradnji objekta obnovljivog izvora energije, svaki projekt ima određene faze i zahtjeve na koje treba odgovoriti.

Kompleksni procesi uz veliki broj sudionika

Građevinski projekti uključuju brojne faze – planiranje, dizajniranje, nabava, sama izgradnja, održavanje, samo su neke, a u sve pojedinosti trebaju biti uključeni svi sudionici, odnosno vlasnik/investitor i ugovorne strane. Kvaliteta i efikasnost provedbe projekta ovisi o povezanosti i suradnji svih sudionika, cjelovitim pregledom projekta i olakšanim upravljanjem dokumentacijom.

Jasno je da kontrola i upravljanje mora biti holistički sagledano kako bi sve uključene strane koordinirano djelovale u tehničkim i financijskim dijelovima projekta.

Rizici neefikasnog upravljanja građevinskim projektima

Bilo da se radi o infrastrukturnim projektima ili projektima obnovljivih izvora energije, svi imaju svoje rokove, budžete, zakonske regulative i potrebnu dokumentaciju.

Zbog neučinkovitog upravljanja projektom često se prekoračuju vremenski i budžetski okviri, a s obzirom na to da se radi o projektima koji imaju sigurnosna pitanja i izvjesni utjecaj na okoliš, upravljanje dokumentacijom predstavlja svojevrsni izazov. Nužno je stoga postaviti određeni sustav kontrole i upravljanja brojnom dokumentacijom koja se nameće pri realizaciji građevinskih projekata.

Construction workers

Tehnološka rješenja za učinkovito upravljanje građevinskim projektima

Upravljanje troškovima, kontrola nad dokumentacijom i upravljanje administrativnim procesima, samo su neki dijelovi upravljanja projektima u kojem veliku ulogu mogu odigrati tehnološka rješenja prilagođena upravo projektima izgradnje. Za sve organizacije koje usklađuju svoje poslovne procese sa ISO 55000 i ISO 19650 standardima brojne su prednosti koje vam omogućuje digitalizacija projektnih faza i zajedničko inteligentno podatkovno okruženje.

  • Holistički pristup i kontrola aktivnosti uz kontrolu svih povezanih troškova

  • Angažiranost svih uključenih sudionika

  • Izvršenje i kontrola administrativnih procesa

  • Centralna točka za upravljanje i poboljšavanje projektnih i izvedbenih planova, upravljanje, održavanje i poslove dekomisije tijekom cijelog životnog ciklusa imovine

  • Dijeljeno okruženje za sve stakeholdere i za čitavu projektnu dokumentaciju

Sveobuhvatna tehnologija prilagođena vašim potrebama

Kompletan i detaljan pregled koji omogućuje jednostavan pristup svim podacima nabave, ugovora i računa omogućuje integracija ERP sustava koja spaja sve sudionike projekta dajući jasnu sveobuhvatnu sliku stanja. Odluke se provode temeljene na podacima, a uključene strane postaju produktivnije jer do informacija dolaze jednostavno i brzo.

Uz pomoć sustava za upravljanje korisnicima lako se uspostavlja kontrola pristupa i distribucije informacijama.

Integralni pristup upravljanju projektima izgradnje danas je nezamisliv bez integracije BIM tehnologije koja sa sobom nosi dostupnost svih potrebnih informacije za planiranje, realizaciju i održavanje objekata.

IoT (Internet of Things) tehnologije se sve više koriste u održavanju objekata kako bi se poboljšala učinkovitost, sigurnost i ekonomičnost. Omogućuje automatizaciju procesa, ali i pravovremenu reakciju kako bi se upravljanje i održavanje odvijalo u skladu s projektiranim i ugovorenim uvjetima.

Fieldwork4 rješenje s RES (Renewable Energy Sources) inačicom

Fieldwork4 platforma specijalizirana je za podržavanje investicijskih projekata koja zadovoljava potrebe svih krajnjih korisnika – investitora, projektanata, izvođača i upravitelja. Na jednom mjestu su sadržane sve informacije vezane za projekt – planovi, Zahtjevi za informacijama (RFI), Natječajna dokumentacija, Ugovorna ili pravna dokumentacija, Ponude, Vremenski rasporedi, Procjene troškova, QA/QC kontrolne liste, Dokumenti o zatvaranju i primopredaji, Zapisnici sa sastanka, Izvješća o napretku, dokumenti o standardizaciji, priručnici za rad, pojedinosti o jamstvu itd.

Fieldwork 4 RES je nastao kao rezultat dugogodišnjih istraživačko-razvojnih aktivnosti i predstavlja rješenje za upravljanje investicijskim projekatima i upravljanjem i održavanjem obnovljivih izvora energije (OIE).

Obuhvaća sve faze, od investicijskog planiranja do operativnog održavanja elektroenergetskih objekata i opreme.

01.

Planiranje i priprema OIE projekata

02.

Realizacija OIE projekata

03.

Održavanje imovine OIE

Transformirajte učinkovitost svojih projekata izgradnje, upravljanja i održavanja

Bilo da se radi o infrastrukturnim projektima ili projektima obnovljivih izvora energije, tehnološka rješenja vam pomažu da uspostavite kontrolu i budete u skladu sa svim zakonskim regulativama. Zanima vas kako Fielwork4 rješenje može doprinijeti vašem projektu? Kontaktirajte naše stručnjake i rado ćemo vam predstaviti rješenje koje će preobraziti vaše projekte.

Zanima vas više?

Kontaktirajte naše stručnjake

Related posts