Scroll to top
en hr

ITS GRUPA pravila privatnosti

U ITS grupi znamo koliko je privatnost važna našim korisnicima, zaposlenicima, poslovnim partnerima i svim drugim osobama s kojima ostvarujemo poslovnu suradnju. Zato smo predani poštivanju i zaštiti privatnosti svih pojedinaca s kojima smo u interakciji, u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima ITS grupe, kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. Kao dio ove obveze, nastojimo vam pružiti jasne informacije i kontrolu nad osobnim podacima koje prikupljamo, kao i drugim neosobnim podacima koje možemo prikupiti i koristiti kada posjetite ovu internetsku stranicu.

Ova pravila privatnosti definiraju svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima unutar društava ITS grupe.

Društva ITS grupe:

IT Sistemi – Nove Tehnologije d.o.o., Hrvatska, Split, Zrinsko Frankopanska 64, info@itsistemi.com

eVision informacijski sustavi d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Baštijanova 52a, info@evision.hr

K2 Adria d.o.o., Bosna i Hercegovina, Mostar, Ul. Kralja Zvonimira 17c, info@evision.hr

Osobni podaci

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo isključivo uz vašu suglasnost, temeljem vašeg upita, ugovornog odnosa i sukladno zakonskim propisima. 

Osobnim podacima smatraju se svi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet korisnika. U to se, ubrajaju vaše ime i prezime, adresa, email adresa, broj telefona, OIB i slično.

Obrađujemo samo one osobne podatke koji su nužni za pružanje informacija o uslugama, ispunjavanje ugovorne obveze/naručene usluge, ostvarivanje radnog odnosa i/ili temeljem vaše suglasnosti.

Neosobni podaci

Možemo prikupljati neosobne podatke o korisnicima koji posjećuju našu internetsku stranicu.

Neosobnim podacima smatramo naziv pretraživača, model uređaja i tehničke informacije o načinu povezivanja korisnika s našom internetskom stranicom, primjerice operativni sustav i usluge Internet providera, te druge slične informacije.

Načini prikupljanja osobnih podataka

ITS grupa osobne podatke može prikupljati u različitim situacijama, kao na primjer:

 • u sklopu naših poslovnih procesa te za vrijeme ispunjavanja naših zakonskih obveza ili obveza iz ugovora o prodaji naših usluga,
 • tijekom vaših aktivnosti na našoj internetskoj stranici, uključujući email komunikaciju,
 • u slučaju ispunjavanja formi na našoj internetskoj stranici, uključujući prijavljivanje za posao ili slanje upita.

U koje svrhe obrađujemo osobne podatke

ITS grupa može obrađivati osobne podatke u svrhe:

 • usklađivanja sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske,
 • ugovaranja i korištenja proizvoda i usluga koje pružamo,
 • ispunjenja svojih obveza iz ugovora o prodaji usluga i proizvoda,
 • ponuda usluga i proizvoda ITS grupe na tržištu,
 • analiza i administriranja internetske stranice i nadzora upotrebe stranice,
 • unaprjeđenja usluga i proizvoda ITS grupe te mjerenja vašeg zadovoljstva našim uslugama,
 • upravljanja odnosima s korisnicima internetske stranice i/ili usluga i drugim osobama u svrhu obavljanja svog poslovanja,
 • odabira kandidata za zapošljavanje,
 • marketinških aktivnosti.

Korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe

Vaše osobne podatke u marketinške svrhe koristimo isključivo uz vašu suglasnost/privolu te ih koristimo za:

 • personaliziranje korisničkog iskustva – prikupljene podatke možemo koristiti kako bismo bolje razumjeli kako naši korisnici kao skupina koriste usluge i resurse koji se nalaze na našoj internetskoj stranici,
 • unapređivanje naše internetske stranice – neprekidno radimo na poboljšanju ponude naše stranice temeljem prikupljenih podataka i povratnih informacija naših korisnika,
 • upravljanje promotivnim sadržajem, anketama ili drugima značajkama internetske stranice – na primjer slanje informacija o temama za koje korisnik pokaže interes i da svoj pristanak,
 • povremeno slanje email poruka – email adrese koristimo samo kako bi vam slali informacije i obavijesti prema vašem odabiru i/ili odgovorili na vaš upit.

Na temelju kojih osnova obrađujemo osobne podatke

ITS grupa osobne podatke obrađuje na osnovu:

 • izvršavanja ugovora o prodaji proizvoda i usluga ITS grupe ili drugog ugovora sklopljenog između ispitanika i članice ITS grupe,
 • ​interesa za pružanje usluga internetske stranice i upravljanja istom, u statističke svrhe, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između ispitanika i ITS grupe, radi dijeljenja osobnih podataka s članicama grupe i trećim osobama u skladu s ovim Pravilima privatnosti, radi provedbe postupka odabira kandidata u svrhu zapošljavanja,
 • ​izričite privole ispitanika za primanje marketinških poruka, newslettera, email obavijesti o uslugama ili anketa za mjerenje zadovoljstva uslugama, za obradu vaših upita,
 • ​ispunjavanja pravnih obveza ITS grupe (računovodstveni i knjigovodstveni te propisi radnog prava).

Na što imate pravo kada su u pitanju vaši osobni podaci

Imate pravo na: 

 • pristup informacijama o vašim osobnim podacima,
 • prigovor,
 • ograničenje obrade,
 • ispravak,
 • brisanje ili blokiranje podataka (ukoliko zakonom i/ili ugovornim odnosom nije drugačije predviđeno).

Smatrate li da je obrada osobnih podataka koju provodimo protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo vas da nas o tome obavijestite pisanim putem na adresu bilo koje članice ITS grupe ili putem email adrese: info@itsistemi.com.

Prigovor možete uputiti i nacionalnom nadzornom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14.

​Privolu koju ste dali za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku. U tom slučaju vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole  više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Promjenu privole možete izvršiti slanjem emaila na adresu: info@itsistemi.com uz naznaku „Opoziv privole“.

Za pristup informacijama o vašim osobnim podacima molimo ispunite dokument ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA i pošaljite ga na email adresu: info@itsistemi.com

Preuzmite: ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zaštita i sigurnost podataka

S ciljem zaštite osobnih podataka koje prikuplja, ITS grupa provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika.

Ažuriramo i testiramo naše sigurnosne tehnologije na trajnoj osnovi i kontinuirano ih unaprjeđujemo na razini grupe. Štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.

Pristup podacima unutar ITS grupe ograničen je samo na one podatke koji su potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka i to isključivo ovlaštenim osobama koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge, u skladu sa jasno definiranim ulogama i odgovornostima unutar grupe. Svi zaposlenici ITS grupe obvezani su ugovorima o povjerljivosti podataka i angažiramo isključivo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

ITS grupa ne može garantirati 100% sigurnost prijenosa podataka preko interneta, internetskih stranica, mobilnih aplikacija, računalnih sustava ili bilo koje druge javne mreže.

IT Sistemi su nositelj ISO 9001 i ISO 27001 certifikata koji dodatno jamče kvalitetu i sigurnost poslovanja i upravljanja podacima.

Korištenje kolačića

Kolačiće koristimo kako bismo unaprijedili ponudu i poboljšali korisničko iskustvo na našoj internetskoj stranici. Kolačići su male tekstualne datoteke, koje omogućuju prepoznavanje korisnika i analizu korištenja naše stranice.

Kolačići nam omogućuju da ponudu optimalno prilagodimo korisnicima te je učinimo efikasnijom i sigurnijom.

Instaliranje kolačića možete blokirati odgovarajućom postavkom u vašem pregledniku.

Napominjemo, u tom slučaju nećete moći koristiti sve funkcije internetske stranice u punom opsegu.

Više informacija pronađite na:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

Za druge verzije preglednika više informacija potražite na linku: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/

Dodatne informacije potražite ovdje.

Trajanje pohrane podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je zakonski potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i davatelja usluge. 

​Osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza pohranjujemo prema propisanim rokovima.

​Osobne podatke prikupljene u svrhu prodaje  proizvoda i usluga, pohranjujemo u trajanju ugovornog odnosa.

​Osobne podatke prikupljene u svrhu marketinških aktivnosti pohranjujemo dok ne povučete privolu, otkažete pretplatu ili ne zatražite brisanje pretplate ili pak nakon određenog razdoblja neaktivnosti.

​Osobni podaci brišu se po prestanku ugovornog ili radnog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtjeva čuvanje podataka.

Osobni podaci koji više nisu potrebni ili nakon isteka predviđenog roka čuvanja uništavaju se na siguran način.

Dijeljenje osobnih podataka

ITS grupa može na temelju svog legitimnog interesa dijeliti osobne podatke između članica, koje ih također mogu obrađivati radi ispunjavanja zakonskih obveza, sprečavanja zlouporaba, poboljšanja proizvoda i usluga ili na temelju suglasnosti.

Članice ITS grupe međusobno razmjenjuju osobne podatke samo ako postoji potreba temeljem zakonitih osnova.

ITS grupa može dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u slučajevima:  

 • ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona,
 • ​ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača, tj. izvršitelja obrade, koji djeluje isključivo po nalogu članica ITS grupe pri čemu ITS grupa osigurava sve mjere zaštite podataka kao da ove poslove obavlja sama,
 • ​ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s ispitanikom,
 • ​u slučaju promjene vlasničke strukture povezanih društava ITS grupe u budućnosti, moguće je da ITS grupa prenese osobne podatke novim povezanim društvima ili trećim osobama radi obavljanja poslovanja grupe,
 • na temelju privole ispitanika.

​​​​Treće osobe uključuju:

 • zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Republike Hrvatske,
 • ​financijske institucije s kojima ITS grupa surađuje,
 • ​revizore unutar i izvan ITS grupe te ostalim tijelima koji su ovlašteni za reviziju,
 • ​dobavljače koje grupa angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun članica ITS grupe, za izvršenje obveza iz ugovora s ispitanicima,
 • ​ostale organizacije s kojima ITS grupa ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg poslovni korisnici mogu ugovarati i koristiti proizvode i usluge koje ITS grupa pruža.

​​​Prilikom prijenosa podataka ispitanika ITS grupe strogo se poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga, te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka.

Grupa sve odnose s partnerima ima regulirane ugovorima o izvršenju obrade podataka, pri čemu se od partnera zahtijeva minimalno jednaka razina zaštite osobnih podataka kao i unutar članica Grupe.

Osobne podatke obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih možemo obrađivati i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države) i to u pravilu državama članicama Europske unije. Iznimno ih možemo obrađivati i u trećim zemljama, ali u takvim situacijama se uvijek primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama, drugim pravno obvezujućim i provedivim instrumentima, obvezujućim korporativnim pravilima, certificiranjem itd).

Promicanje svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka

ITS grupa neprestano radi na edukaciji i podizanju svijesti u pogledu upravljanja osobnim podacima svojih zaposlenika, suradnika i korisnika.