Scroll to top
en hr

Konsolidirajte tehnologiju koja se koristi za back-office operacije u financijskim institucijama

Učinkovitiji procesi uz niže troškove

Većina pozadinskih operacija u financijskim institucijama prebačena je u digitalnu sferu. No, možemo li reći da svi ti dijelovi sustava međusobno besprijekorno komuniciraju, da proširenje nije izgubilo na agilnosti i da IT odjeli s lakoćom održavaju cijeli sustav? Ako je odgovor ne, postoji rješenje.

Zašto obraćati pozornost na IT kada se čini da sve teče glatko, ali što se događa kada stvari krenu po zlu?

IT odjel odgovoran je za osiguravanje ispravnog i učinkovitog rada svih informacijskih sustava unutar organizacije te za implementaciju novih sustava prema potrebi. Time se internim i eksternim korisnicima omogućuje neometano obavljanje poslovnih aktivnosti.
Kada IT radi besprijekorno, to često prođe nezapaženo od strane onih u organizaciji. Korisnici mogu biti svjesni samo novih funkcionalnosti, ali ne i pozadinskih procesa koji ih omogućuju. Međutim, ako nešto ne radi, to svima odmah postaje vidljivo.
Nadalje, imati raznoliko, vanjsko i segmentirano IT okruženje može biti skupo u smislu financijskih, infrastrukturnih i ljudskih resursa potrebnih za njegovo održavanje, podršku i nadogradnju. To može učiniti sustav glomaznim, skupim i onemogućiti mu da ispuni svoj primarni cilj – osiguranje nesmetanog rada i učinkovitog obavljanja poslovnih aktivnosti. Pojednostavljivanje sustava upotrebom što manje tehnologija i rješenja uz podršku svih potrebnih poslovnih aktivnosti ključni je izazov u upravljanju IT-om svake organizacije.

Izazovi upravljanja složenim IT sustavom

Složeni IT sustav može biti izazovan za održavanje i nadogradnju, što rezultira povećanim naporom i frustracijama za korisnike i IT zaposlenike. Također zahtijeva veću radnu snagu sa posebnim znanjem, što može biti teško pronaći na trenutnom tržištu rada. Kada se pojave problemi, često je potrebno uključiti više ljudi, što može produljiti proces rješavanja problema, negativno utječući na organizaciju i kontinuitet poslovanja.

Pojednostavljanje IT strukture za smanjenje rizika

Jednostavnija IT arhitektura može riješiti mnoge od ovih problema pružanjem bržeg vremena odgovora, povećane fleksibilnosti i poboljšane učinkovitosti u rješavanju zahtjeva korisnika po nižoj cijeni. Međutim, u mnogim organizacijama IT struktura nasumično raste, što dovodi do dupliciranih sustava, nekonzistentnih podataka i izazovne integracije. Poslovni timovi predstavljaju svoje zahtjeve prema ITodjelu kako bi ih integrirali u što manje sustava na najučinkovitiji mogući način. Međutim, sve promjene tako složene infrastrukture mogu stvoriti nove izazove koji izravno utječu na poslovanje.

Osiguravanje kontinuiteta poslovanja i zadovoljstva korisnika/zaposlenika

Kada se jedan sustav koristi za podršku nizu poslovnih procesa, kao što su back-office procesi u banci, obično je lakše upravljati svim uključenim stranama, uključujući IT zaposlenike, zaposlenike i korisnike banke. U slučaju problema ili nadogradnje, jedna kontaktna točka odgovorna je za taj sustav i može brzo ponuditi rješenja. Međutim, kada se više sustava koristi za podršku istim procesima, potrebno je više vremena i resursa za koordinaciju i pronalaženje rješenja, što dovodi do neučinkovitosti i ometa IT-ov primarni cilj pružanja nesmetanog rada i učinkovitih poslovnih aktivnosti.

Objedinjavanje i racionalizacija poslovanja

Za poboljšanje učinkovitosti, ubrzanje procesa i smanjenje troškova, početni korak je digitalizacija, a drugi korak je objedinjavanje tehnologije i funkcionalnosti. Ali kako se to pretvara u praktično poslovanje? Saznajte više o koracima potrebnim za besprijekoran rad sustava, minimalan rad za IT odjel i zadovoljstvo korisnika/zaposlenika u whitepaperu.

Digitalizirajte, optimizirajte i automatizirajte uredsko poslovanje

Put do učinkovitog upravljanja dokumentima u front i backoffice procesima

Daniel Mamić

— Daniel Mamić

ECM Business Analyst at IT Sistemi

Related posts