Scroll to top
hr

Poslovno-tehnološki rječnik

Pretražite pojmove:

Brojke

2D barkod – dvodimenzionalni crtični kodovi izgledaju poput kvadrata ili pravokutnika te sadrže mnogo malih, pojedinačnih točkica. Jedan 2D crtični kôd može sadržavati značajnu količinu informacija i može ostati čitljiv čak i kad se ispisuje u maloj veličini ili je urezan na proizvod. 2D crtični kodovi koriste se u širokom spektru industrija, od proizvodnje i skladištenja do logistike i zdravstvene zaštite.

A

AD (eng. Active Directory) – usluga Microsoft direktorija za mreže Windows domena. Uključen je u većinu operativnih sustava Windows Servera kao skup procesa i usluga. U početku je Active Directory bio zadužen samo za centralizirano upravljanje domenom, a danas je krovni naziv za širok raspon usluga baziranih na direktoriju i identitetima.

Agilna metodologija – način upravljanja projektom tako da ga se dijeli u nekoliko faza. Podrazumijeva stalnu suradnju s dionicima i kontinuirano poboljšanje u svakoj fazi. U razvoju softvera, agilne prakse uključuju otkrivanje zahtjeva i razvoj rješenja kroz zajedničku suradnju samoorganizirajućih i višefunkcionalnih timova s jedne strane i klijenata odnosno krajnjih korisnika s druge strane. Zalaže se za prilagodljivo planiranje, evolucijski razvoj, ranu isporuku i kontinuirano usavršavanje te potiče fleksibilnost u prilagođavanju promjenama.

AI (eng. Artificial Intelligence) – umjetna inteligencija je široka grana računalne znanosti koja uključuje upotrebu računala za obavljanje stvari koje tradicionalno zahtijevaju ljudsku inteligenciju. To znači stvaranje algoritama za klasifikaciju, analizu i crtanje predviđanja iz podataka. Također, uključuje djelovanje na podatke, učenje iz novih podataka i usavršavanje tijekom vremena.

Alfresco – IT kompanija koja kroz svoju poslovnu platformu donosi rješenja za upravljanje sadržajem. 2020. akvizirao ih je Hyland.

API (eng. Application Programming Interface) – sučelje za programiranje aplikacija je skup funkcija koji aplikacijama omogućuje pristup podacima i interakciju s vanjskim softverskim komponentama, operativnim sustavima ili mikro-servisima.

Arhiva – fizički ili digitalni prostor za trajnu ili privremenu pohranu dokumenata, zapisa i informacija. Najčešće se koriste oba oblika podataka ujedinjena u hibridnoj arhivi koja donosi univerzalan pristup dokumentima bez obzira na oblik i lokaciju pohrane.

Audit – je ispitivanje i procjena informacijske tehnološke infrastrukture, politika i operacija organizacije. Auditom se može ustvrditi štite li IT kontrole korporativnu imovinu, osiguravaju li integritet podataka i usklađuju li se s ukupnim poslovnim ciljevima.

Autentikacija – provjera autentičnosti – postupak provjere identiteta osobe ili uređaja. Uobičajeni primjer je unos korisničkog imena i lozinke prilikom prijave na web mjesto. Unošenjem ispravnih podataka za prijavu, dajete do znanja tko ste i da pristupate tom web mjestu.

B

Backend – bilo koji dio web stranice ili softverskog programa koji korisnici ne vide. U terminologiji programiranja, backend je sloj pristupa podacima, dok je frontend sloj prezentacije.

Back office – je dio tvrtke koju čine administrativno i pomoćno osoblje, a odnosi se na klijente. Back-office funkcije uključuju poravnanja, odobrenja, održavanje evidencije, usklađenost s propisima, računovodstvo i IT usluge.

Baza podataka – zbirka podataka koja se elektronički pohranjuje u računalni sustav. Dizajnirana je za pohranu znatno većih količina podataka kojima može pristupiti, filtrirati i njima brzo i lako upravljati bilo koji broj korisnika odjednom.

Biometrija – je skup automatiziranih metoda za jedinstveno prepoznavanje ljudi, temeljeno na jednoj ili većem broju njihovih fizičkih karakteristika i ponašanja. U informatičkoj tehnologiji se biometrijska autentikacija odnosi na tehnologije koje mjere i analiziraju fizičke (otisci prstiju, rožnica oka, prepoznavanje lica i sl.) i ponašajne karakteristike (rukopis, tipkanje, hod i sl.) čovjeka. Iako se biometrija prvenstveno koristi za potrebe autentikacije, primjenjuje se i u drugim područjima kao što je prepoznavanje korisnikovog govora u svrhu bržeg pisanja.

Blockchain – je vrsta baze podataka koja se često koristi za upravljanje načinom na koji se odvijaju transakcije. Podaci se pohranjuju u blokove koji su zatim povezani lancima. Kako novi podaci dolaze, oni se unose u novi blok. Jednom kad se blok napuni podacima, lancem se povezuje na prethodni blok, što podatke stavlja u kronološki redoslijed. Podaci koji su pohranjeni unutar bloka ovise o vrsti blockchaina. Na primjer, Bitcoin blok sadrži informacije o pošiljatelju, primatelju, broju bitcoina koji se prenose.

BoardPoint – rješenje koje omogućuje digitalizaciju procesa donošenja strateških odluka. Upravljanje prijedlozima, sastancima ili sjednicama, zadacima i njihovim provođenjem odvija se iz jednog centralnog mjesta. Do odluka se dolazi brže i jednostavnije te uz manje troškove, a bazirane su na relevantnim informacijama.

BPM (eng. Business Process Management) – skup metodologija, strategija i modela koji se koriste za analizu, mjerenje, automatizaciju i upravljanje poslovnim procesima.

BPMN (eng. Business Process Management and Notation)- model i notacija poslovnog procesa je grafički prikaz za specificiranje poslovnih procesa u modelu poslovnog procesa.

C

CAdES (eng. Cryptographic Message Syntax for Advanced Electronic Signatures) – je sintaksa kriptografskih poruka koja pruža okvir za digitalno potpisane dokumente.

Camunda – je platforma otvorenog koda (Java) za upravljanje procesima i njihovu automatizaciju.

Captiva – nekadašnji naziv za OpenText Intelligent Capture softver za skeniranje i dohvat dokumenata te pretvaranje papirnatih dokumenata, fakseva i drugih elektroničkih dokumenata u informacije koje automatski mogu koristiti dedicirani odjeli unutar organizacije.

Cloud Computing – računarstvo u oblaku je termin koji obuhvaća dostupnost resursa računalnog sustava na zahtjev, posebno pohrane podataka i računalne snage, bez izravnog aktivnog upravljanja od strane korisnika.

CMS (eng. Content Management System)je sustav koji omogućuje upravljanje sadržajem. U najširem smislu odnosi se na svako rješenje koje omogućuje klasifikaciju, organizaciju, povezivanje i svaki drugi oblik uređivanja sadržaja. Iako se pojam može koristiti za manualne procese upravljanja sadržajem, danas se u prvom redu primjenjuje za različita programska rješenja koja omogućuju napredno upravljanje velikim brojem informacija. CMS sustavi se koriste pri sinkronizaciji podataka iz više izvora, za izvršavanje kolaborativnih projekata, za organizaciju rada u korporacijskim okruženjima i slično. Temeljna primjena CMS-a danas je u dinamičkom kreiranju web stranica nove generacije.

Commit – operacija koja šalje zadnje promjene u izvornom kodu na Repozitorij.

CRM (eng. Customer Relationship Management) upravljanje odnosima s kupcima je kombinacija strategije i tehnologije za izgradnju i poboljšanje poslovnih odnosa s kupcima. Ciljevi CRM sustava trostruki su – stjecanje i njegovanje potencijalnih kupaca, povećanje konverzije prodaje te poboljšanje zadovoljstva i zadržavanje kupaca.

Cross-browser compatibility – je kompatibilnost koja opisuje mogućnost prikaza i rada web stranice ili aplikacije na identičan način u različitim Internet preglednicima te osigurava adekvatnu zamijenu funkcionalnosti koje nisu dostupne u određenom browseru.

CSS (eng. Cascading Style Sheets) je jezik koji opisuje stilove prezentacije dokumenta najčešće napisanog u HTML-u. CSS-om se uređuju sam izgled i raspored stranice te je omogućuje razdvajanje prezentacije i sadržaja, uključujući izgled, boje i fontove.

D

DataCap – je IBM-ov softver i ključna komponenta IBM Cloud Pak platforme za poslovnu automatizaciju. Pojednostavljuje prikupljanje, prepoznavanje i klasifikaciju poslovnih dokumenata. Njegove tehnologije obrade prirodnog jezika, analize teksta i strojnog učenja identificiraju, klasificiraju i izdvajaju sadržaj iz nestrukturiranih ili promjenjivih papirnatih dokumenata.

DevOps – skup praksi koji kombinira razvoj softvera (Dev) i IT operacije (Ops). Cilj mu je skratiti životni ciklus razvoja sustava i osigurati kontinuiranu isporuku uz visoku kvalitetu softvera.

DMS (eng. Document Management System) – sustav za zaprimanje, praćenje, upravljanje i pohranu dokumenata. Jedna od svrha je smanjenje količine fizičkih dokumenata unutar neke organizacije odnosno poslovanja.

DNS (eng. Domain Name System) – je distribuirani hijerarhijski sastav Internet poslužitelja u kojem se nalaze informacije povezane s domenskim nazivima, tj. o povezanosti IP adresa i njihovih logičkih (simboličkih) imena.

Docs4ECM – platforma koja transformira upravljanje sadržajem vaše organizacije te omogućuje upravljanje, obrađivanje, uređivanje, digitalno potpisivanje, pohranjivanje i ispisivanje svih dokumenata neovisno o tome jesu li zaprimljeni u fizičkom ili digitalnom obliku.

Domena – jedinstveno ime, odnosno naziv za Internet adresu.

DPI (eng. Dots Per Inch) – je mjera prostorne ispisanosti, gustoće točkica video zapisa ili skena slike, odnosno broj pojedinačnih točkica koje se mogu staviti u liniju u rasponu od 2,54 cm (1 inč).

E

ECM (eng. Enterprise Content Management) – skup definiranih procesa, strategija i alata koji omogućuju učinkovitiju organizaciju, pohranu i pretragu sadržaja – dokumenata, zapisa i informacija neke organizacije.

EDI (eng. Electronic Data Interchange) – elektronička razmjena podataka, sinonim je za optimizirani postupak u lancu nabave i odnosi se na razmjenu elektroničkih poslovnih dokumenata (narudžbenice, fakture i sl.) između poslovnih partnera na osnovu nekoliko standarda (X12, EDIFACT, ODETTE).

eIDAS (eng. electronic Identification and Trust Services) – uredba Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu, koju su od 1. srpnja 2017. godine dužne primjenjivati sve članice Europske Unije. Prema ovoj uredbi razlikujemo 3 vrste e-potpisa: jednostavan, napredni i kvalificirani elektronički potpis.

Elasticsearch – je distribuirani, besplatni i otvoreni mehanizam za pretraživanje i analitiku za sve vrste podataka, uključujući tekstualne, numeričke, geoprostorne, strukturirane i nestrukturirane.

Embedanje  (eng. to embed) – ugraditi nešto u HTML stranicu.  Najčešće ugrađujemo vanjski sadržaj na određeno mjesto u dokumentu ili HTML stranici. Sadržaj koji ugrađujemo je generiran vanjskom aplikacijom ili je neki drugi izvor interaktivnog sadržaja kao što je npr. YouTube video.‎

EOL (eng. End of Life) – kraj vijeka trajanja proizvoda. Označava trenutak u kojem proizvođač prestaje davati podršku za određeni proizvod (sustav, aplikaciju, programsku komponentu).

ePečat – usluga povjerenja za ovjeru elektroničkih dokumenata u kojima nije potreban elektronički potpis, ali autentičnost i integritet dokumenta ipak trebaju biti osigurani (osigurava izvornost i cjelovitost podataka nekog e-dokumenta).

ERP (eng. Enterprise Resource Planning) – integrirano upravljanje ključnim poslovnim procesima uz pomoć tehnologije. Najčešće se odnosi na softver koji tvrtkama pomaže u planiranju i provedbi resursa potrebnih za upravljanje poslovanjem te integraciju planiranja, nabave, prodaje, marketinga, financija, ljudskih resursa i drugih odjela.

ESB (eng. Enterprise Service Bus) – sabirnica enterprise usluga je middleware alat koji se koristi za raspodjelu zadataka između povezanih komponenata aplikacije.

EULA (eng. End User License Agreement) – ugovor o uvjetima korištenja licenci softverskog rješenja između proizvođača i krajnjeg korisnika.

eVremenski žig – usluga povjerenja koja označava i povezuje podatke u elektroničkom obliku s određenim vremenom i time jamči da su točno ti podaci postojali u točno to vrijeme.

F

Frontend – odnosi se na korisničko sučelje programa ili web mjesta. U terminologiji programiranja, pozadina (backend) je sloj pristupa podacima, dok je frontend sloj prezentacije.

Funkcionalna specifikacija – dokument koji opisuje funkcionalnosti koje će biti implementirane kao dio rješenja. Dokument naglašava sve što je potrebno kako bi rješenje funkcioniralo unutar zadanih okvira, dodatno opisujući inpute i outpute potrebne da bi se procesi uspješno završili. Funkcionalna specifikacija spaja rezultate analize zahtjeva i analize postojećeg stanja.

G

GUI (eng. Graphical User Interface) – grafičko korisničko sučelje je način interakcije čovjeka s računalom kroz manipulaciju grafičkim elementima i dodacima, uz pomoć tekstualnih poruka i obavijesti. Grafičko sučelje je predstavljeno kao odgovor na tekstualno (CLI) sučelje koje je računalom upravljalo isključivo preko teksta i naredbenog retka. CLI je bio manje upotrebljiv nego GUI te je bio mnogo kompliciraniji za naučiti jer je koristio tekstualne naredbe (kao u DOS operativnom sustavu). Neki današnji operacijski sustavi sadrže oba sučelja, iako se grafičko više koristi.

H

HA (eng. High availbility) – je strategija visoke dostupnosti koja pomaže poboljšati dostupnost sustava zbog kvarova hardvera, softvera ili mreže.

Hibridna arhiva – sustav trajne ili privremen pohrane dokumenata, zapisa i informacija koji donosi univerzalan pristup dokumentima bez obzira na oblik i lokaciju pohrane.

HTML (eng. HyperText Markup Language) – programski jezik za stvaranje dokumenata dizajniranih za prikaz u Internet pregledniku.  Uz njega najčešće povezujemo dodatne tehnologije kao što su CSS  i JavaScript koje nam omogućuju izradu web stranica.

HTTP (eng. Hypertext Transfer Protocol)je request/response protokol za komunikaciju između poslužitelja (servera) i klijenta. HTTP klijent, kao što je web preglednik najčešće inicira prijenos podataka nakon što uspostavi TCP (vidi TCP/IP) vezu s udaljenim web serverom na određenom portu.

HTTPS (eng. HyperText Transfer Protocol Secure) – je kombinacija protokola za prijenos hiperteksta (HTTP) s protokolom Secure Socket Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS). TLS je protokol za provjeru autentičnosti i sigurnosti koji se široko primjenjuje u preglednicima i web poslužiteljima.

Hyland – je jedna od vodećih ECM kompanija koja isporučuje softver za upravljanje sadržajem, poslovnim procesima i zapisima.

I

ICR (eng. Inteligent Character Recognition) – tehnologija koja omogućuje strojno čitanje rukopisa.

Indeksiranje – je postupak pregledavanja datoteka, emailova i drugog sadržaja na računalu te katalogiziranje njihovih podataka, poput riječi i metapodataka u njima. Kada pretražujete, računalo nakon indeksiranja pregledava indeks pojmova kako bi brže pronašao rezultate.

Input management – je strategija upravljanja sadržajem koji ulazi u organizaciju. Pomaže optimizirati dolazne tokove informacija kroz automatizaciju prikupljanja, izdavanja i obrade dokumenata i podataka.

Internetski preglednik – (web preglednik, web browser, Internet browser) je program koji korisniku omogućuje pregled web stranica i multimedijalnih sadržaja vezanih uz njih.

Intranet‎ ‎‎računalna mreža za razmjenu‎‎ informacija, alata za suradnju, operativnih sustava i drugih računalnih usluga unutar organizacije, s onemogućenim pristupom izvan lokalne mreže. No, danas postaje normalno da se pristup može odobriti i vanjskim korisnicima kao što su klijenti, suradnici na projektu i slično – tada već govorimo o extranetu.

IoT (eng. Internet of Things) – odnosi se na sustav objekata – međusobno povezanih i spojenih na Internet, koji su u stanju prikupljati i prenositi podatke putem IP mreže bez ljudske intervencije.

ISIS (eng. Image and Scanner Interface Specification) – je industrijsko standardno sučelje za tehnologije skeniranja slika, koje je razvio Pixel Translations 1990. godine (kasnije postaje softver Captiva EMC Corporation, pa ga preuzima OpenText). ISIS je otvoreni standard za kontrolu skenera i cjelovit okvir za obradu slika. Trenutno ga podržavaju brojni dobavljači aplikacija i skenera.

Izlučivanje –  postupak kojim se iz cjeline gradiva izdvajaju jedinice čiji je utvrđeni rok čuvanja istekao.

J

Jednostavan elektronički potpis – bilo koji potpis u elektroničkom obliku (npr. potpis u emailu), nema posebnih pravnih zahtjeva i smatra se e-potpisom s placebo efektom.

K

K2 – je softverska kompanija za automatizaciju digitalnih procesa čija rješenja tvrtkama pomažu u razvoju i implementaciji procesnih aplikacija. Od 2020. u vlasništvu tvrtke Nintex.

Kanban – je metoda upravljanja tijekovima rada za definiranje, upravljanje i poboljšanje usluga koje pridonose razvoju poslovnog znanja. Cilj mu je pomoći vam vizualizirati svoj rad, povećati učinkovitost i kontinuirano unapređivati poslovanje. S japanskog, kanban se prevodi kao pano ili natpis.

Kofax – jedna od vodećih američkih kompanija koja isporučuje rješenja za upravljanje procesima, njihovu automatizaciju te za dohvat, upravljanje, digitalno potpisivanje i arhiviranje dokumenata.

KPI (eng. Key Performance Indicator) – mjerljiva vrijednost koja pokazuje koliko učinkovito organizacija postiže ključne poslovne ciljeve.

Kvalificirani elektronički potpis – ekvivalentan je vlastoručnom potpisu i neosporiv. Zahtijeva da potpisnik posjeduje osobni kvalificirani certifikat i prođe određene provjere identiteta od strane Certification Authority. Potpis mora biti pohranjeni i korišten sa sigurnim uređajem za stvaranje potpisa (QSCD – Qualified Signature Creation Device).

L

LCDP (Low-Code Development Platform) – platforma koja pruža razvojno okruženje za stvaranje aplikacijskog softvera putem grafičkog korisničkog sučelja, umjesto tradicionalnog ručno kodiranog računalnog programiranja. Osim što vam pomaže smanjiti količinu tradicionalnog ručnog kodiranja, omogućuje i ubrzanu isporuku poslovnih aplikacija. Glavna prednost je što širi krug ljudi može pridonijeti razvoju aplikacije – ne samo programeri.

LDAP (eng. Lightweight Directory Access Protocol) –  industrijski standardni aplikacijski protokol (otvorenog tipa i neovisan o dobavljaču) za pristup i održavanje distribuiranih informacijskih usluga direktorija putem mreže Internet protokola.

Licenca – kada govorimo o softverskoj licenci, ona je pravni instrument (obično putem ugovornog prava, sa ili bez tiskanog materijala) koji regulira upotrebu ili preraspodjelu softvera. Tipična softverska licenca daje vlasniku licence, obično krajnjem korisniku, dozvolu za upotrebu jedne ili više kopija softvera.

LOB aplikacije (eng. Line of Business) – aplikacije neophodne za poslovanje. Najčešće se dijele prema industriji i poslovnom odjelu ili sektoru.

LJ

Ljuska – (eng. shell) naziv za sučelje između čovjeka i jezgre (kernela) operacijskog sustava. Klasična ljuska je tekstualna, odnosno naredbena ljuska što opravdava i njen drugi engleski naziv – command prompt. Riječ je o tekstualnom sučelju računala za razliku od grafičkog (GUI) sučelja, tj. GUI ljuske.

M

MD (eng. Man/Day) – usluga definirana kao obavljeni posao jednog čovjeka unutar jednog radnog dana.

Migracija – u IT-u odnosi se na postupak koji pretvara obradu podataka ili informacijske sustave u različite tehnologije. Komponente na koje migracija utječe mogu primjerice biti softver, podaci, hardver i aplikacije.

MoRe – modularna platforma za digitalizaciju vašeg poslovanja s kojom sigurno i učinkovito možete upravljati poslovnim sadržajem, procesima i repozitorijima. Platforma se u potpunosti prilagođava specifičnostima vašeg poslovanja, od obrazaca, pretraživanja, predložaka pa sve do poslovnih procesa uz visoke performanse. Neprimjetno se povezuje s bilo kojom vašom postojećom platformom, aplikacijom, sustavom ili repozitorijem.

N

Napredni elektronički potpis – osigurava dokazivost tako što je na jedinstven način povezan s potpisnikom kojeg je moguće identificirati. Unikatan je za potpisnika te pod njegovom isključivom kontrolom i priložen u dokument, tako da postaje nevažeći ako se sadržaj promijeni. Najčešće se koriste biometrijski i HTML5 potpis.

Nintex – softverska kompanija i tržišni lider na području upravljanja procesima i njihove automatizacije. Omogućuje jednostavno upravljanje, automatizaciju i optimizaciju procesa bez upotrebe koda.

Nuxeo – softverska kompanija koja razvija sustav za upravljanje sadržajem otvorenog koda.

O

OAuth (eng. Open Authorization) – protokol provjere autentičnosti koji vam omogućuje da odobrite interakciju jedne aplikacije s drugom aplikacijom, u vaše ime, bez davanja lozinke.

OCR (eng. Optical Character Recognition) – tehnologija koja prepoznaje tekst unutar digitalne slike. Najčešće se koristi za prepoznavanje teksta u skeniranim dokumentima i slikama.

OfficePoint – centralno mjesto vašeg elektroničkog uredskog poslovanja čijom implementacijom se osigurava standardizacija poslovnih procesa vezanih uz životni vijek svih dokumenata zaprimljenih ili kreiranih unutar organizacije. Također, upravljanje poslovnim sadržajem postaje jednostavnije, brže i sigurnije, a potreba za fizičkim kolanjem papira svedena je na minimum.

OMR (eng. Optical Mark Recognition) – tehnologija koja omogućuje strojno čitanje ljudskog unosa na strukturiranim dokumentima i obrascima (npr. ankete, pristupnice i sl.).

On-Prem (On-premises software) – oblik softvera koji se pokreće i koristi s računala osobe koja koristi softver.

Open source – softver s izvornim kodom kojeg svatko može pregledati, izmijeniti i poboljšati.

ORM (eng. Object-Relational Mapping) – programska tehnika za pretvaranje podataka između nekompatibilnih tipskih sustava pomoću objektno orijentiranih programskih jezika. To stvara “bazu podataka virtualnih objekata” koja se može koristiti unutar programskog jezika. Među poznatijim primjerima ORM knjižnica svakako je Hibernate, dok je MyBatis jedan od poznatijih slojeva za mapiranje.

OTP (eng. One-time Password) – jednokratna lozinka, poznata i kao jednokratni PIN ili dinamička lozinka, lozinka je koja vrijedi samo za jednu sesiju prijave ili transakcije na računalnom sustavu ili drugom digitalnom uređaju.

Out of the box – odnosi se na značajke i funkcionalnosti proizvoda koje rade odmah nakon implementacije bez dodatnih konfiguracija i modifikacija.

Output management – strategija na temelju koje organizacije upravljaju, oblikuju i distribuiraju podatke iz svojih sustava i aplikacija.

P

PAdES (eng. PDF Advanced Electronic Signatures) – skup ograničenja i proširenja za PDF i ISO 32000-1 što ga čini prikladnim za napredne elektroničke potpise. PAdES navodi precizne profile čineći ga usklađenim s ETSI (European Technical Standards Institute) standardima za napredne i kvalificirane digitalne potpise.

PDF/A format – ISO standardizirana verzija prijenosnog formata dokumenata (PDF) specijalizirana za upotrebu u arhiviranju i dugotrajnom čuvanju elektroničkih dokumenata. PDF/A razlikuje se od PDF-a zabranom značajki neprikladnih za dugoročno arhiviranje, poput povezivanja fontova (za razliku od ugrađivanja fontova) i šifriranja.

Potpisni ekran – uređaj koji elektroničkim putem bilježi ručni potpis osobe na LCD dodirnoj podlozi pomoću posebne olovke. Jednom dohvaćeni digitalni potpisi mogu se uvesti u većinu ID softvera i sigurnosnih programa i koristiti ih. Potpisi se također mogu digitalno pohraniti za buduću upotrebu.

PPI (Pixels Per Inch) – odnosi se i na fiksni broj piksela koji zaslon može prikazati i na gustoću piksela unutar digitalne slike.

R

RDBMS (eng. Relational Database Management System) – sustav za upravljanje bazama podataka koji uključuje model relacijskih podataka, koji obično uključuje programsko sučelje za strukturirani upitni jezik (SQL). U relacijskoj bazi podataka odnosi između stavki podataka izražavaju se pomoću tablica.

Records management – upravljanje zapisima i informacijama je organizacijska funkcija posvećena upravljanju informacijama u organizaciji tijekom njihovog životnog ciklusa, od trenutka nastanka ili primitka do njihovog konačnog izlučivanja. Uključuje identificiranje, klasificiranje, spremanje, osiguravanje, pronalaženje, praćenje i uništavanje ili trajno čuvanje zapisa.

Repozitorij – u kontekstu upravljanja izvornim kodom (vidi po upravljanje izvornim kodom) odnosi se na podatkovnu strukturu koja je obično pohranjena na poslužitelj, a može sadržavati skup datoteka i direktorija, povijesni zapis promjena na repozitoriju te skup commit-objekata. U kontekstu DMS-a riječ je o centralnom mjestu na kojem se pohranjuju podaci, dokumenti, zapisi… prema određenom organiziranom sustavu.

REST API ili RESTfulAPI (Representational State Transfer) – stil arhitekture za API koji koristi HTTP zahtjeve za pristup i upotrebu podataka. Ti se podaci mogu koristiti za GET, PUT, POST i DELETE vrste podataka, što se odnosi na čitanje, ažuriranje, stvaranje i brisanje operacija koje se tiču resursa. U kontekstu RESTful web usluga riječ je o stilu arhitekture i pristupu komunikaciji koji se često koristi u razvoju web usluga.

Q

QSCD (eng. Qualified Signature Creation Device) – posebna je kombinacija hardvera i softvera koja na siguran način upravlja kriptografskim ključevima i zahvaljujući kojoj se mogu stvoriti kvalificirani elektronički potpisi, odnosno pečati.

QTSP (eng. –  Qualified Trust Service Provider) – sukladno EU eIDAS regulativi to je pečat kvalitete sa strogim zahtjevima kvalitete i sigurnosti transakcija. Cilj tih zahtjeva je povećati povjerenje potrošača i poduzeća te promovirati upotrebu kvalificiranih usluga povjerenja. Označava kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja kao što je na primjer kvalificirani vremenski žig.

S

SaaS (eng. Software as a Service) – je model licenciranja i isporuke softvera u kojem se softver licencira na osnovi pretplate. SaaS aplikacije su također poznate kao softver na zahtjev i softver zasnovan na Internetu odnosno dostupan na webu.

SAML (eng. Security Assertion Markup Language) – je otvoreni standard za razmjenu podataka o autentifikaciji i autorizaciji između stranaka, posebno između davatelja identiteta i davatelja usluga. SAML je označni jezik (zasnovan na XML-u) za sigurnosne tvrdnje – izjave koje pružatelji usluga koriste za donošenje odluka o kontroli pristupa.

Scrum – okvir koji koristi agilno razmišljanje za razvoj, isporuku i održavanje složenih proizvoda, s naglaskom na razvoj softvera, iako se koristi i u drugim poljim. Dizajniran je za timove od deset ili manje članova, koji svoj posao dijele na ciljeve koji se mogu postići unutar vremenski ograničenih iteracija, tzv. sprintova, ne dulje od mjesec dana, a najčešće dva tjedna. Scrum tim procjenjuje napredak kroz dnevne sastanake od 15 minuta ili manje. Na kraju sprinta, tim održava dva daljnja sastanka: pregled sprinta kojim se obavljeni rad predstavlja zainteresiranim stranama, radi dobivanja povratnih informacija te sprint retrospektivu koja timu osigurava prostor za razmišljanje i poboljšanje.

SDK (eng. Software Development Kit) – zbirka alata za razvoj softvera u jednom instalacijskom paketu, koji olakšavaju stvaranje aplikacija posjedujući kompajler, program za ispravljanje pogrešaka i uglavnom softverski okvir. Obično su specifični za kombinaciju hardverske platforme i operativnog sustava.

SharePoint – ‎Microsoft SharePoint je web-platforma koja se koristi za dijeljenje ‎‎datoteka‎‎ i informacija. Dizajniran je kako bi timovima pružio mogućnost suradnje, kao što su upravljanje projektima, razmjena poruka, zajednička ‎‎pohrana i rad na dokumentima, a često se koristi za intranet rješenja.‎

Single sign on – jednokratna prijava je shema provjere autentičnosti koja korisniku omogućava prijavu jednom lozinkom i korisničkim imenom u bilo koji od nekoliko povezanih, ali neovisnih softverskih sustava, bez potrebe za ponovnim unošenjem faktora za provjeru autentičnosti.

SLA (eng. Service Level Agreement) – Ugovor o razini usluga. Najčešće se veže uz ugovore o održavanju koji definiraju potrebne ciljeve razine usluge poput: vrijeme odgovora, vrijeme rješavanja, vrijeme podrške i slično.

Smart forma (K2 Smartforms) – fleksibilna i moćna platforma za izradu obrazaca bez kodiranja, na kojoj se može izgraditi vlastito korisničko sučelje, konfigurirati pravila i integraciju pomoću funkcija povlačenja i ispuštanja (drag&drop).

Software Assurance – osiguranje softvera definira se kao razina pouzdanosti da softver nema ranjivosti te da funkcionira na predviđeni način. Također, predviđa besplatne nadogradnje na novije verzije softvera.

T

TCP/IP (eng. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – standardni internetski komunikacijski protokol koji računalima omogućuje komunikaciju na velikim udaljenostima. Paket internetskih protokola pruža end-to-end komunikaciju podataka, određujući kako se podaci trebaju pakirati, adresirati, prenositi, usmjeravati i primati.

Token – hardver ili softver koji osigurava pravo na provođenje operacija kao što je token sesija – jedinstven identifikator sesije interakcije. Sigurnosni token ili hardverski token, token za provjeru autentičnosti ili kriptografski token, je fizički uređaj za provjeru autentičnosti računala.

TWAIN (eng. Technology Without An Interesting Name) – standard koji se koristi za povlačenje slika sa skenera ili digitalnog fotoaparata izravno u softversku aplikaciju koja podržava ovu metodu.

U

UAT (eng. User Acceptance Testing) – jedna je od posljednjih faza životnog ciklusa razvoja softvera. Izvodi se nakon što je softver temeljito testiran. Ponekad se opisuje i kao testiranje krajnjeg korisnika.

Umjetna inteligencija – široka grana računalne znanosti koja uključuje upotrebu računala za obavljanje stvari koje tradicionalno zahtijevaju ljudsku inteligenciju. To znači stvaranje algoritama za klasifikaciju, analizu i crtanje predviđanja iz podataka. Također, uključuje djelovanje na podatke, učenje iz novih podataka i usavršavanje tijekom vremena.

UML (eng. Unified Modeling Language) – razvojni jezik za modeliranje opće namjene u području softverskog inženjerstva kojem je cilj pružiti standardni način vizualizacije dizajna sustava.

Upravljanje izvornim kodom (verizioniranje izvornog koda) – softverski postupak pri kojem se izvorni kod pohranjuje u središnju bazu, odnosno spremište u kojemu se bilježi svaka promjena koda kroz povijest.

Use Case –  specifična situacija u kojoj bi se proizvod ili usluga potencijalno mogli koristiti.

UX (eng. User Experience) – korisničko iskustvo su percepcije i reakcije osobe koje proizlaze iz uporabe ili predviđene uporabe proizvoda, sustava ili usluge. Obuhvaća percepciju osobe o korisnosti, jednostavnosti upotrebe i učinkovitosti. Poboljšanje korisničkog iskustva važno je za većinu tvrtki, dizajnera i kreatora prilikom stvaranja i usavršavanja proizvoda, jer negativno korisničko iskustvo može umanjiti upotrebu proizvoda i, prema tome, sve željene pozitivne učinke.

X

XAdES (eng. XML Advanced Electronic Signatures) – skup proširenja za XML digitalne potpise zahvaljujući kojima postaju prikladni za napredni elektronički potpis.

XML (eng. Extensible Markup Language) – jednostavan format zasnovan na tekstu za predstavljanje strukturiranih informacija: dokumenata, podataka, konfiguracije, knjiga, transakcija, računa itd. Izveden je iz starijeg standardnog formata nazvanog SGML (ISO 8879), kako bi bio prikladniji za web upotrebu.

V

Value Stream Mapping – mapa toka vrijednosti je lean management metoda za analizu trenutnog stanja i dizajniranje budućeg stanja, za niz događaja koji su potrebni kako bi se proizvod ili uslugu dovelo do krajnjeg korisnika. Također, je i vizualni alat koji prikazuje sve kritične korake u određenom procesu te lako kvantificira vrijeme i volumen koji su potrebni u svakoj fazi.

Value Stream Transformation – sustavni pristup postizanju održivih poboljšanja u zaposleničkom kadru, kvaliteti, isporuci i troškovima, dok se istovremeno razvija kultura kontinuiranog poboljšanja unutar poslovanja.

Virtualizacija – virtualizacija označava način stvaranja virtualne verzije računarskih resursa. To može uključivati virtualne računarske hardverske platforme, uređaje za pohranjivanje i računarske mrežne resurse. Izvana za korisnika (čovjek ili program) nema razlike između stvarne i virtualne verzije. Postoje virtualizacije memorije, aplikacija, radnog prostora, pohrane podataka, mreže itd.

Virtualna mašina – tzv. virtualka je emulacija računarskog sistema. Virtualne mašine su zasnovane na računarskoj arhitekturi i pružaju funkcionalnost fizičkog računara. Njihove implementacije mogu uključivati specijalizirani hardver, softver ili njihovu kombinaciju. Drugim riječima, to je efikasan duplikat fizičke računalne mašine. Postoje sistemske i procesne virtualne mašine.

Visoka dostupnost – strategija koja pomaže poboljšati dostupnost sustava zbog kvarova hardvera, softvera ili mreže.

W

Workflow – tijek rada je slijed aktivnosti ili put koji opisuje kojim redoslijedom se odvijaju određene aktivnosti potrebne za obavljanje nekog zadatka.

Ž

Životni ciklus dokumenta – slijed faza kroz koje dokument prolazi od stvaranja do eventualnog arhiviranja ili uništenja