Scroll to top
en hr

Inteligentno upravljanje


poslovnim informacijama

Put do inteligentnog upravljanja poslovnim informacijama

Riješiti se hrpe papira, što manje resursa trošiti na zadatke koji mogu biti automatizirani i pružiti što bolje korisničko iskustvo cilj je svakog poslovanja. 

Kada su u pitanju stotine tisuća informacija koje svakodnevno ulaze u sustav vaše tvrtke ili u njemu nastaju, optimizacija i digitalizacija postaju nužnost, a ne luksuz.

7 koraka do digitalizacije i uspješnijeg poslovanja

Uz pomoć stručnjaka koji raspolažu poslovnim i tehničkim znanjem, lakše odgovorite na izazove koje optimizacija procesa i učinkovitije upravljanje dokumentima (informacijama/zapisima) stavljaju pred vas.

Osmišljavanje optimalne strategije, odabir adekvatnih metodologija i alata ključ su za svaki od koraka.

01

Obuhvat dokumenata

Pokriva sve alate i aktivnosti potrebne za digitalizaciju dokumentacije pri samome ulasku u organizaciju. Neovisno o tome jesu li dokumenti zaprimljeni u fizičkom ili digitalnom obliku na raspolaganju su vam različita rješenja za skeniranje, Optical Character Recognition (OCR), Intelligent Character Recognition (ICR), Optical Mark Recognition (OMR) itd. Jednostavno generirajte ili dohvatite željeni sadržaj iz bilo koje aplikacije, emaila, skenera, MFP uređaja, virtualnog pisača ili datotečnog sustava, pošaljite na daljnju obradu i/ili pohranite na svoju Enterprise Content Management (ECM) platformu.

02

Upravljanje dokumentima

Najčešće se provodi kroz neki od Document Management Systema (DMS). Standardne DMS funkcionalnosti su kolaboracija na dokumentima, praćenje verzija, bilježenje izmjena, prava pristupa, pretraživanje i slično. Načelno, DMS predstavlja bazični nivo pri implementaciji upravljanja dokumentima, a najčešće se nadovezuje upravljanjem poslovnim procesima. Iz toga nastaju rješenja za uredsko poslovanje; odobravanje ulaznih računa; registre ugovora, nabave, otpreme i slično.

03

Repozitorij dokumenata

To je centralno mjesto za pohranu digitalnih dokumenata. Ogromne količine digitalnog sadržaja svakodnevno nastaju u vašoj organizaciji ili u nju ulaze, ali iz različitih izvora i u različitim formatima. Osigurajte pristup dokumentima/zapisima iz drugih aplikacija putem programskih sučelja. S obzirom na to da sve više dokumenata ima izvornik u digitalnom obliku (npr. eRačuni) potrebno je dodatnu pažnju posvetiti njihovom adekvatnom čuvanju i zaštiti.

04

Upravljanje zapisima

Kada su u pitanju dokumenti posebne poslovne vrijednosti koje zbog zakonskih ili nekih drugih razloga morate, određeni vremenski period, čuvati na odgovarajući način, Records Management (RM) vam osigurava efikasno upravljanje kako elektroničkim tako i fizičkim zapisima. Također, RM vam omogućuje proglašavanje dokumenata zapisom, upravljanje radnim vijekom, skladištenje i čuvanje dokumenata, pozicioniranje u skladište te izdavanje i izlučivanje građe.

05

Upravljanje poslovnim procesima

Digital process automation (DPA), odnosno Business Process Management (BPM) omogućuje vam da ručne ili papirne procese pretvorite u digitalne. U slučaju kada ne zahtijevaju ljudsku interakciju mogu biti potpuno automatizirani, u suprotnom optimizaciju omogućuje kolaboracija pomoću zadataka (raspodjela i praćenje statusa) te hodograma procesa. Kroz grafički uvid u stanje procesa i email notifikacije uvijek raspolažete pravim informacijama u pravo vrijeme.

06

Robotska automatizacija procesa

Robotic Process Automation (RPA) omogućuje vam dodatnu automatizaciju procesa, tako da oponaša radnje koje rade ljudi kroz korisničko sučelje, uz naravno, veću efikasnost i smanjenu mogućnost za pogreškom. RPA se izvrsno nadopunjuje s automatizacijom upravljanja poslovnim procesima, pogotovo u dijelovima gdje raznorodni sustavi moraju razmjenjivati podatke, a izvedba programske integracije je u tim slučajevima skupa ili nemoguća zbog zastarjelih tehnologija.

07

Upravljanje ispisom

Uz klasična rješenja za Print management i Output management ovdje pripada i Digital Transaction Management (DTM) - primarno u kontekstu elektroničkih potpisa i to za sve dokumente koji nastaju unutar organizacije. U skladu s potrebama, koristite jednostavni, napredni ili kvalificirani potpis na preferiranom uređaju – mobitelu, tabletu, potpisnom ekranu ili preko web sučelja.