Scroll to top
en hr

Repozitorij


IDEJE ZA DIGITALIZACIJU I OPTIMIZACIJU VAŠEG POSLOVANJA

Sigurno i učinkovito upravljajte poslovnim sadržajem bez obzira gdje se nalazi

Sigurno i učinkovito upravljajte poslovnim sadržajem bez obzira gdje se nalazi

Alfresco je globalno prepoznata kompanija koja kroz svoju platformu otvorenog koda već 15 godina organizacijama pomaže u digitalizaciji poslovanja. Ima preko 1300…

Irena Petrović 16.06.2020
Djelatnici Osnovne škole Benkovac potpisuju e-potpisom

Djelatnici Osnovne škole Benkovac potpisuju e-potpisom

Elektronički potpis već duže vrijeme demonstrira svoju snagu i praktičnost u odnosu na onaj klasični na papiru. No u ovo vrijeme kada nemamo izbora nego sve…

Irena Petrović 17.04.2020
Osigurajte kontinuitet poslovanja – digitalizirajte sjednice i sastanke

Osigurajte kontinuitet poslovanja – digitalizirajte sjednice i sastanke

Tijekom proteklog razdoblja bili smo suočeni sa situacijom koju nitko nije mogao predvidjeti, za koju se nitko nije mogao pripremiti. Pred nama su se stvorili brojni…

Irena Petrović 09.04.2020
Sve što trebate znati o naprednom elektroničkom potpisu

Sve što trebate znati o naprednom elektroničkom potpisu

Poslovanje je već nekoliko tjedana dislocirano iz naših ureda u naše domove, a osiguranje kontinuiteta poslovanja postao je jedan od većih izazova s kojim smo…

Irena Petrović 07.04.2020
Napredni elektronički potpis sa SMS autentikacijom u private cloud okruženju

Napredni elektronički potpis sa SMS autentikacijom u private cloud okruženju

Rješenja za digitalno potpisivanje su se u ovo vrijeme, kada svi koji možemo radimo iz naših domova, pokazala kao nužnost. Kako bismo vam osigurali usklađenost…

Irena Petrović 31.03.2020
Besplatnim e-potpisom osigurajte kontinuitet poslovanja

Besplatnim e-potpisom osigurajte kontinuitet poslovanja

Ako ste do sada razmišljali o e-potpisu kao nečemu što bi bilo dobro imati, nažalost u ovoj situaciji koja nas je prisilila na rad od kuće, ovakvo rješenje…

Irena Petrović 24.03.2020