Scroll to top
hr

Projekt Testing as a service

Nova usluga za povećanje konkurentnosti dalmatinske informatičke tvrtke

Potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj: KK.03.2.1.06.1962) u prosincu 2016. godine i službeno je pokrenut projekt Testing as a service.

Riječ je o projektu tvrtke IT Sistemi – Nove Tehnologije d.o.o. kojim je predviđeno pružanje nove usluge za povećanje konkurentnosti tvrtke. Osim toga, aktivnosti projekta bit će usmjerene i na jačanje pozicije tvrtke na regionalnom tržištu i šire.

Projektu „Testing as a service“ dodijeljena su bespovratna sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Predviđeno trajanje Projekta je 16 mjeseci, odnosno do ožujka 2018. godine.

Vrijednost Projekta „Testing as a service“

Ukupna vrijednost Projekta „Testing as a service“ je 314.471,38 kuna, od čega su 314.471,38 kuna ukupni prihvatljivi troškovi. Projekt sufinanciraju Europska unija s 204.249,16 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok ostatak sredstava osigurava tvrtka IT Sistemi Nove Tehnologije d.o.o. iz vlastitih sredstava.

Ciljevi projekta „Testing as a service“

Opći cilj projekta je Uspješno povećanje konkurentnosti i razvoj društva IT Sistemi – Nove Tehnologije d.o.o. kroz implementaciju i provedbu aktivnosti projekta „Testing as a service“ – nova usluga za povećanje konkurentnosti dalmatinske informatičke tvrtke, dok su specifični ciljevi očuvana radna mjesta, povećani prihod od prodaje, produktivno ulaganje i proširenje ponude poduzeća prema tržištu novom uslugom.

Realizacijom projekta društvo IT Sistemi – Nove Tehnologije d.o.o. proširuje svoju ponudu prema tržištu uslugom testiranja softvera za vanjske klijente, te doseže sljedeću stepenicu razvoja društva, poglavito u razini tehnološke opremljenosti i znanja, povećanja kapaciteta i kontinuiranog napretka u stvaranju novih usluga prilagođenih tržištu. Dodatne konkretne mjere potaknute tijekom implementacije razvoja direktno će utjecati na očuvanje okoliša. Dobrim upravljanjem ljudima i opremom društvo će ostvariti optimalno korištenje resursa.

Projektni tim

U okviru provedbe Projekta projektni tim čine slijedeće osobe:

  1. Voditelj projekta : Jakša Čepo – Voditelj odjela sistemske integracije
  2. Stručnjak za računovodstvo i financije : Katarina Pavić – Voditelj SZP-a
  3. Projektni asistent : Tino Torović – Support inženjer
  4. Projektni asistent: Joško Radić – Voditelj aplikativnog razvoja

U sklopu projektnog tima angažirani su vanjski stručnjaci:

UHY Savjetovanje d.o.o. za poslovne usluge

Related posts