Scroll to top
en hr

Kada klasična SharePoint migracija nije dovoljna, ShareGate Desktop rješava stvar

Pred vama je projekt SharePoint migracije, ali izazovniji nego do sada – klasična migracija baza podataka nije moguća ili prihvatljiva ili pak niste zadovoljni trenutnom informacijskom strukturom unutar vašeg SharePointa? U ovim, ali i brojnim drugim situacijama, ShareGate Desktop vam može pomoći.

Upoznajte ShareGate Desktop

ShareGate Desktop je klijentski alat koji omogućuje analizu, granularnu migraciju, uvoz te restrukturiranje sadržaja između dviju SharePoint farmi, bilo on-site ili u cloudu.

U odnosu na klasičnu migraciju, ShareGate Desktop nudi dosta veće mogućnosti kod migracije na teret vremena uloženog u analizu, planiranje i potrebne prilagodbe farmi.

ShareGate Desktop omogućuje uvoz sadržaja iz mrežnih diskova, mrežnih shareova, google drivea i box.coma, a omogućuje i:

  • day-to-day analizu,
  • upravljanje,
  • migraciju
  • te inkrementalno nadopunjavanje.

Što još možete s ShareGateom?

Uz već navedene situacije, idealan je u slučajevima kada želite napraviti određene izmjene kod migracije sadržaja na novu SharePoint farmu, kao i ako želite alat za jednostavnu svakodnevnu analizu i upravljanje vašom SharePoint farmom.

Također, imate i opciju migracije na modern site dizajn, zbog toga što se migrira samo sadržaj, što kod klasične migracije nije moguće, ali to sa sobom nosi i određena ograničenja.

Alat nudi:

  • analize trenutne informacijske strukture SharePointa,
  • analize migracije kako bi se predvidjele greške koje bi se mogle dogoditi te
  • načine kako se pripremiti ili izbjeći poteškoće.

Zahvaljujući Powershell modulu, s kojim dolazi, migracija, održavanje i analiza mogu se skriptirati te izvoditi kroz Powershell.

Bitno je reći da ShareGate ima odličnu bazu znanja koja se kontinuirano ažurira, a nudi i brzu podršku ukoliko naiđete na nepredviđene poteškoće.

Kako biste bili sigurni da je ovaj alat pravo rješenje za vas, ShareGate nudi i 15-dnevni probni period.

15 razloga ZA ShareGate Desktop migraciju

1. Pre-check analiza – omogućuje je vam da se sa zamkama migracije suočite prije nego što se one pojave, na način da kroz analizu, a potom pripremu izvora i odredišta te korištenje ispravnih postavki migracije dobijete željeni tijek migracije bez poteškoća i postignete željeni cilj. Osim ovog izvještaja postoji i velik broj drugih, kao i mogućnost kreiranja vlastitih izvještaja.

2. Podrška za migraciju sa SharePoint 2003 i novijih verzija na odredišni SharePoint 2010 i novije ili u cloud.

3. Migracija sadržaja u postojeće siteove i site kolekcije te inkrementalno migriranje sadržaja. Granularna migracija podrazumijeva mogućnost migracije određenog dijela strukture sadržaja, kao i inkrementalnu migraciju sadržaja u već postojeću strukturu, spajanje i ažuriranje sadržaja. Ako se nakon prve početne migracije izbriše neki dokument na izvornoj farmi i pokušate novo stanje inkrementalno migrirati na novu farmu odnosno “dopuniti”, kako biste dobili isto stanje na obje farme, inkrementalna migracija neće obrisati taj dokument na odredištu iako bi se to možda očekivalo.

4. „Promocija“ siteova u site kolekcije – ukoliko imate složenu i duboku strukturu SharePointa s dosta podsiteova u site kolekcijama, što može rezultirati rastom baza sadržaja van preporučenih limita i performansnim problemima, možda želite promijeniti strukturu na način da pojedine siteove izdvojite iz site kolekcija, odnosno „promovirate“ u zasebne site ShareGate ovdje nudi rješenje.

5. Odabir elemenata migracije (npr. navigacija, podsiteovi, korisnički alerti), limitiranje broja prethodnih verzija dokumenata, aktivacija potrebnih značajki, migracija list viewova u modern. Granularna migracija omogućuje i migriranje „pod svojim uvjetima“ pa možete birati što kada i kako želite migrirati. ShareGate nudi mogućnost migracije primjerice samo proizvoljnog broja posljednjih verzija dokumenata. Također, kod migracije viewova moguće ih je automatski prebaciti na modern dizajn itd.

6. Mogućnost migracije na putanju različitu od početne i direktne „promocije“ site -> site kolekcija. Kako je i ranije spomenuto, granularna migracija omogućuje proizvoljno kombiniranje strukture pa ne morate zadržati originalnu strukturu vaših siteova, a mogućnost promocije web mjesta imate i prilikom migracije te naknadno, kada su struktura i sadržaj već migrirani.

7. Detaljna analiza prava na sadržaj na razini pojedine stavke, uz mogućnost uvida koja prava tko ima na kojem objektu pojedinačno.

8. Mapiranje korisnika s izvorišne farme na drugog korisnika u odredišnoj farmi na objektima. Moguće je mapirati „pretakanje“ korisnika na pojedinim stavkama, na drugu osobu na odredišnoj farmi. ShareGate ne može postaviti referencu na račun ukoliko je račun deaktiviran pa je u ovom slučaju potrebno mapirati drugi račun ili ostaviti defaultno mapiranje na račun koji izvodi migraciju. Prema posljednjim informacijama, ShareGate Desktop može migrirati referencu ukoliko je odredište cloud

9. Powershell modul kroz koji možete skriptirati migraciju ili day-to-day održavanje, što vam daje dodatnu slobodu, a ako radnje ponavljate često, mogućnost skriptiranja skraćuje vaše uloženo vrijeme.

10. Ispravak linkova na novi URL – linkovi na stranicama, u listama ili zbirkama će biti ažurirani kako bi odgovarali novom odredištu. Ovo je opcija koju možete i isključiti ako ju ne želite. Linkove u samom sadržaju nije moguće izmijeniti.

11. Tijekom migracije generira se detaljan log migracije što vam omogućuje da naknadno provjerite greške, upozorenja kao i detalje za ispravno migrirane stavke, bilo da se radi o dokumentima, listama, web mjestima, zbirkama…

12. Točna i ažurna online dokumentacija i baza znanja ažuriraju se svakodnevno, a uz to precizno opisuju određene greške koje možete vidjeti i na koji način pristupiti njihovom rješavanju, a link na članak za pomoć dostupan je odmah iz izvještaja.

13. Preskakanje SP verzija – klasična migracija baza podrazumijeva nadogradnju baze sadržaja na svim SharePoint verzijama pa ukoliko migrirate s verzije SharePoint 2003 ili novije na 2019, podrazumijeva se da (svaku) bazu sadržaja morate nadograditi na verzijama između, što zahtijeva instalacije i podizanja SharePoint farmi koje će se koristiti samo za migraciju. U slučaju migracije sa starijih verzija javlja se i pitanje dostupnosti instalacija za prethodne i nepodržane SharePoint verzije. Sa ShareGateom, s obzirom na to da se migrira samo sadržaj iz jedne farme u drugu, ovaj problem jednostavno preskačete.

14. Upozorenje za zastarjele i nepodržane značajke – SharePoint se kao proizvod kroz godine mijenjao pa su tako i određene značajke s godinama izbačene iz upotrebe, a neka su rješenja možda razvijena posebno za vas i za verziju SharePointa na kojoj se nalaze. Ukoliko na vašoj starijoj farmi koristite neke od zastarjelih ili nepodržanih značajki, kod analize ćete dobiti poruku da određene značajke koje koristite na novoj farmi nisu dostupne te je potrebno osmisliti alternativno rješenje. Prednost je što ćete ovoga biti svjesni prije nego krenete s migracijom pa se možete adekvatno pripremiti.

15. Podrška i detaljno logiranje – ShareGate nudi brzu podršku ukoliko se susretnete s nekom nepoznatom situacijom, a u sklopu svog alata ima i opciju detaljnog logiranja svega što se događa u pozadini. Tako ShareGate podršci omogućujete da napravi dodatnu analizu te daju objašnjenje i potencijalno rješenje na situaciju u kojoj ste se našli.

9 ograničenja koja vam se vjerojatno neće svidjeti

1. Ne vodi brigu u kojoj bazi se kreira site kolekcija. Ukoliko želite da se vaše site kolekcije migriraju u zasebne baze, morate voditi brigu u kojoj bazi će se site kolekcija kreirati odnosno koja je aktivna baza u trenutku migracije.

2. Zahtijeva pripremu servisnih aplikacija i web aplikacija. ShareGate migrira sadržaj pa ne vodi brigu o servisnim aplikacijama na SharePointu. To znači da mu morate pripremiti nove (ili klasičnim putem migrirati postojeće) servisne aplikacije, te kreirati web aplikacije, upravljane putanje itd. koje će primiti sadržaj koji želite migrirati.

3. Granularna migracija ShareGate Desktop alatom traje znatno duže od kopiranja baza prilikom klasične migracije. Kod migracije sadržaja potrebno je puno više koraka te se izvršava kod, rade izmjene, generiraju logovi, pristupa pojedinim objektima itd., tako da i sam proces migracije traje znatno duže od nadogradnje klasičnim putem gdje se kopira i postavlja baza sadržaja na novoj farmi.

4. Priprema za migraciju je znatno duža zbog potrebne analize, mapiranja, određivanja potrebnih postavki, pripreme farmi za migraciju i slično.

5. Ne bilježi se dodjela prava, migracija navigacije, prebacivanje viewova na modern i sl. nego prijenos objekata. Dio migracije koji se odnosi na izmjenu postavki kod migracije nije zabilježen u logovima.

6. Svaka dodatna manipulacija predstavlja mogućnost za dodatne greške ili neočekivane posljedice.

7. Početna analiza ne prikazuje sve greške koje nastaju kao posljedica drugih grešaka ili nisu vidljive prije prijenosa. U nekim slučajevima početna analiza nije dovoljna da bi otkrila sve moguće poteškoće migracije pa se može dogoditi da se neki detalji otkriju tek prilikom migracije.

8. Nemogućnost migracije prijevoda elemenata korisničkog sučelja. ShareGate će kod migracije koristiti jezik odredišta kao defaultni jezik sitea, a MUI sučelje drugih jezika koji su bili dostupni na izvoru neće biti migrirano. Sve prijevode sučelja koje ste eventualno imali na drugim jezicima potrebno je ponovno napraviti naknadno, bilo ručno ili korištenjem dodatnih alata.

9. ShareGate nije u mogućnosti migrirati prilagođena rješenja. Morate voditi brigu o prilagodbi i implementaciji prilagođenih rješenja na odredišnoj farmi koja trenutno koristite na izvornoj farmi.

Također, važno je napomenuti kako se alat razvija jako brzo pa očekujem da se dio navedenih ograničenja u bliskoj budućnosti smanji. Trenutna ograničenja možete pogledati na ShareGate Desktop stranici Migration Limitations – ShareGate Desktop.

Kako izgleda proces ShareGate migracije?

ShareGate Desktop je jednostavan i intuitivan alat pa je za početak migracije kroz GUI potrebno samo ispravno se pozicionirati u strukturi, definirati postavke migracije i drag-and-drop sadržaja koji želite migrirati.

Bitno je naglasiti da većina uloženog vremena nije u samoj migraciji, koja je relativno jednostavna, niti u korištenju ShareGate Desktop alata, nego u analizi potencijalnih poteškoća, definiranju željene strukture i ispravnih postavki koje će se koristiti za pojedine dijelove strukture sadržaja te pripremi izvorišne i odredišne farme kako bi se postigao željeni cilj granularne migracije uzimajući ograničenja u obzir. Jednom kada se inicira, migracija počinje i završava automatski, a log migracije se generira u stvarnom vremenu pa možete kroz GUI pratiti tijek migracije i eventualne poteškoće koje je potrebno adresirati.

ShareGate analiza

Kada koristiti ShareGate, a kada je bolje odlučiti se za klasičnu migraciju?

Poznati teren, poznata pravila i manje utrošenog vremena svakako su jaki aduti klasične migracije na koju smo navikli, no što je prošlost nekog sustava kompliciranija to je veća vjerojatnost da ćemo posegnuti za ShareGateom.

Kao što smo imali prilike vidjeti, skupilo se čak 15 dobrih razloga i scenarija u kojima je ShareGate Desktop odlično rješenje za problematične migracije. Posebno korisno se pokazala mogućnost migracije sa starih i nepodržanih verzija SharePointa, a situaciju dodatno olakšava mogućnost migriranja direktno na SP2019 ili u cloud (dok prilikom klasične migracije moramo ići korak po korak, od početne do željene verzije SharePointa).

Također, ne zaboravimo na brojne analize koje alat nudi, od početne do day-to-day i raznih custom izvještaja koji će vam konstantno olakšavati posao, no ne zaboravite da tijekom početne analize neke greške ne izlaze odmah na vidjelo pa budite spremni na pokoje iznenađenje tijekom same migracije.

I za kraj, ne zaboravite kako je ShareGate Desktop alat koji kontinuirano raste i razvija se, ima ogromnu bazu znanja od koje ćete imati velike koristi, a tu je naravno i njihova podrška koja vam čuva leđa u nepoznatim situacijama.

Zvonimir Ljuban

Zvonimir Ljuban

Sistem inženjer

Related posts