Scroll to top
en hr

E-potpisom do povećanja kvalitete korisničkog iskustva i smanjenja troškova

OTP banka Hrvatska je četvrta banka na hrvatskom bankarskom tržištu po veličini aktive. Zapošljava preko 2.000 ljudi s mrežom od preko 120 poslovnica te brine za više od 500.000 klijenata. OTP banka Hrvatska je dio OTP grupe koja posluje u 12 zemalja središnje i istočne Europe s ciljem širenja na regije jugoistočne Europe, a implementacija rješenja za elektroničko potpisivanje je dio grupne strategije.

E-potpis kao dio strategije digitalizacije

Implementacija e-potpisa pokazala se kao projekt koji je u potpunosti u skladu sa strategijom digitalizacije OTP banke te u službi ostvarenja ključnih ciljeva:

 • ušteda resursa,
 • sigurnost poslovnih procesa u poslovnicama,
 • ekološka osviještenost – društvena odgovornost,
 • kvalitetnije korisničko iskustvo.
implementacija e-potpisa

Elektroničkim potpisom postiže se značajno smanjenje vremena potrebnog po transakciji te olakšava primanje i pohranu dokumenata, čime se poboljšava korisničko iskustvo. Istodobno, negativni utjecaj na okoliš je minimaliziran jer nema potrebe za ispisom, prijevozom ili spremanjem fizičkih dokumenata. Također, sigurnost transakcije zajamčena je neposrednom provjerom identiteta potpisnika te upotrebom biometrijskih podataka koji uključuju specifičnosti potpisa poput pritiska, kuta, brzine pisanja itd.

„Naš projekt se odvijao paralelno s procesom spajanja dva velika financijska sustava – OTP banke i Splitske banke. To je bio veliki izazov za nas, ali smo u suradnji s IT Sistemima pronašli način da uspješno iznesemo ovaj projekt. Nismo posustajali jer je analiza pokazala da će se dotadašnjim načinom rada troškovi eksponencijalno povećavati, a nakon početne investicije u implementaciju e-potpisa isti će biti linearni. Što se kroz praksu i dokazuje.“
Antonia Perica

— Antonia Perica

Direktorica odjela potpore poslovnoj mreži, OTP

U tri mjeseca od pilot projekta do potpune implementacije

OTP banka implementirala je e-potpis rješenje u ožujku 2018. kao pilot projekt, a u svibnju iste godine implementacija je proširena na cijelu mrežu. Klijenti elektronski potpisuju svu dokumentaciju na šalteru, a zaposlenici banke internu dokumentaciju. U stanju mirovanja potpisni ekrani služe za prikaz marketinških materijala.

Implementacija se odvijala u dvije faze:

Faza 1

Implementacija rješenja prema postojećim poslovnim procesima s ispisanim obrascima, bez promjena u samim procesima.

 • 100% radnih mjesta
 • 100% transakcijske dokumentacije
 • Izrada zahtjeva za kredit iz blagajničke aplikacije
 • Implementacija Marketing modula

Faza 2

 • Novi dizajn obrazaca
 • Implementacija dodatne dokumentacije
 • Implementacija kompleksnijeg rješenja – izrada novodizajniranih obrazaca u PDF-A formatu iz blagajničke aplikacije

Arhitektura rješenja elektroničkog potpisa u OTP

Namirial sustav za elektroničko potpisivanje

Klijentski i serverski softver za dinamičko-biometrijsko potpisivanje.

Elektronski uređaji za potpisivanje

Hardver za prikaz dokumentacije i potpisivanje klijenata. Rješenje podržava razne kombinacije uređaja: potpisni ekrani, potpisne pločice, tableti, mobilni telefoni itd.

Docs4ECM sustav za integraciju

Klijentski i serverski softver s dodatnim komponentama za integraciju rješenja za elektronički potpis  kao i dodatna rješenja za obuhvat i obradu podataka te Marketing modul.

e-potpis OTP banka

Proces prije i poslije implementacije

PRIJE

 1. Klijent u poslovnici inicira transakciju.
 2. Blagajnik izvršava transakciju u Core sustavu banke.
 3. Blagajnik ispisuje transakciju na matričnom (igličnom) pisaču.
 4. Klijent potpisuje transakciju na papiru – zadržava jedan primjerak.
 5. Blagajnik pohranjuje drugi primjerak.
 6. Nakon smjene blagajnik dio dokumentacije:
 • sortira za uništavanje u poslovnici,
 • skenira za pohranu u digitalnoj arhivi,
 • priprema za fizičku otpremu kamionom na centralnu lokaciju.

POSLIJE

 1. Klijent u poslovnici inicira transakciju.
 2. Blagajnik izvršava transakciju u Core sustavu banke.
 3. Klijent potpisuje transakciju na potpisnom ekranu.
 4. Blagajnik odabire ispisuje li se transakcija na malom termalnom pisaču ili šalje na email klijenta.
 5. Dokument se automatski nakon potpisivanja arhivira u digitalnu arhivu.

Related posts