Scroll to top
en hr

Aktualnom tehnologijom do veće sigurnosti sustava s više funkcionalnosti

Atlantic - Nadogradnja SharePoint farme i migracija na SharePoint 2019

Atlantic Grupa d.d. jedan je od najdinamičnijih poslovnih sustava u regiji s uredima i distribucijskim centrima u 7 država, koji značajan dio poslovanja ostvaruje u EU. Stoji iza cijele palete poznatih brendova kao što su Cedevita, Cockta, Barcaffe i Argeta te je vodeći distributer robe široke potrošnje u regiji jugoistočne Europe.

Jednostavnije upravljanje sustavom uz bolje performanse

Atlantic Grupa se već  godinama, u svojem poslovanju, oslanja na Microsoftovu tehnologiju, među ostalim i SharePoint platformu za pohranu, upravljanje i suradnju na dokumentima.

Kako bi se pojednostavilo upravljanje sustavom i poboljšale njegove performanse, odlučili su konsolidirati sve SQL baze i dovesti ih na jedinstvenu platformu s verzijom 2017. S obzirom na to da da SharePoint 2013 ne podržava rad na SQL bazi 2017, nadogradnja SharePointa bio je neophodan korak na tom putu.

Ključni koraci za uspješnost

Kako bi se izbjeglo ikakvo ometanje poslovnih procesa i osigurala uspješnost projekta, aktivnosti su bile podijeljene u tri glavne faze:

  1. priprema serverske infrastrukture,
  2. migracija testne farme te
  3. migracija produkcijske farme.

Priprema serverske infrastrukture uključivala je podizanje servera, instalaciju operativnog sustava i pripadajućih patcheva te instalaciju i konfiguraciju SharePoint servera 2016 kao i SharePoint servera 2019.

S obzirom da se SharePoint 2013 ne može direktno migrirati na SharePoint 2019, nego je potrebno izvršiti među-migraciju na SharePoint 2016, svaka od ove dvije glavne faze još se dijelila na dvije podfaze.

Izazovi migracije i kako ih riješiti

Prilikom nadogradnje, ponekad se događa da funkcionalnosti koje su bile dio stare verzije, na novoj ne postoje u istom obliku.

Kompleksno intranet rješenje, kao glavni sustav za internu komunikaciju u ovoj multinacionalnoj kompaniji sa svojih 7 jezičnih verzija, također se smjestio na SharePoint platformi i stvorio zanimljiv izazov.

Naime, značajke korištene na SharePointu 2013, koje su omogućavale komentiranje i ocjenjivanje vijesti, napuštene su na SharePointu 2019. Ipak, zahvaljujući dugogodišnjoj ekspertizi u razvoju intranet rješenja i uz pomoć Microsoftove PowerShell skripte, zaposlenicima Atlantica i dalje je omogućena dvosmjerna komunikacija na novoj verziji SP-a.

Nadogradnja vrlo složene farme, s velikim brojem baza podataka, ukupne veličine oko 2TB, protekla je potpuno neometano, što možemo zahvaliti odličnoj kooperaciji s ITS SharePoint timom i našem KAM-u Goranu Grgcu. Izuzetno smo zadovoljni nivoom na kojem se odvijala ova suradnja.
Mirjana Jerinić

— Mirjana Jerinić

IT Business Solutions Director, Atlantic Grupa

Sigurnije okruženje uz više podatkovnog prostora i više funkcionalnosti

Ovom nadogradnjom sustavu je osigurana nova i naprednija infrastruktura. Proširenjem s četiri na osam servera, zadovoljene su uvećane potrebe za SharePointom kojeg koriste trgovačka i proizvodna društva grupe na 8 tržišta. Uz više podatkovnog prostora, povećale su se i performanse u dostupnosti SP aplikacija, poboljšalo indeksiranje sadržaja i ubrzalo pretraživanje.

Nova verzija SP-a raspolaže sofisticiranijim mogućnostima backupa i pouzdanijim disaster recovery procedurama, čime se dodatno doprinijelo osiguravanju kontinuiteta poslovanja.

Zahvaljujući integraciji s OneDriveom, zaposlenici pristupaju dokumentima pohranjenim na SharePointu preko Windows Explorera, kao da su dokumenti dio lokalnog operativnog sustava, a SP im osigurava dodatne funkcionalnosti kao što su verzioniranje, indeksiranje, pretraživanje, security i backup. A tu je i cijeli niz novih SP funkcionalnosti koje Atlanticu omogućuju razvoj modernih aplikacija za interne potrebe.

Related posts